09.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 09.11.2019 г. за 11,30 часа.

03.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 03.11.2019 г. за 23,30 часа.

03.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 03.11.2019 г. за 23,15 часа.

03.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 03.11.2019 г. за 13,55 часа.

03.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 03.11.2019 г. за 07,20 часа.

02.11.2019

Съобщение

Телефонни номера на Общинска избирателна комисия Вълчедръм за приемане на сигнали в изборния ден 03 ноември 2019 г. втори тур във връзка с нарушение на изборния процес:

тел.: 0882725133
тел.: 0882314370
тел.: 0884988675

02.11.2019

Съобщение

На основание т.7, изр. второ от Решение №: 993-МИ от 07.09.2019 г. с протоколно решение на ЦИК, на основание писмо с Изх. №: МИ-15-1368 / 01.11.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Вълчедръм, публикува предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за кметове втори тур на 03 ноември 2019 г. в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Бюлетина за кмет на кметство с. Златия

Бюлетина за кмет на кметство с. Мокреш

Бюлетина за кмет на кметство с. Септемврийци

 

01.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 01.11.2019 г. за 16,00 часа.

01.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 01.11.2019 г. за 15,30 часа.

01.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 01.11.2019 г. за 11,00 часа.

31.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 31.10.2019 г. за 14,00 часа.

29.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 29.10.2019 г. за 10,00 часа.

26.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 26.10.2019 г. за 17,10 часа.

26.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 26.10.2019 г. за 15,45 часа.

26.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 26.10.2019 г. за 11,00 часа.

26.10.2019

Съобщение

Телефонни номера на Общинска избирателна комисия Вълчедръм за приемане на сигнали в изборния ден 27 октомври 2019 г. във връзка с нарушение на изборния процес:
тел.: 0882725133
тел.: 0882314370
тел.: 0884988675

25.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 25.10.2019 г. за 15,00 часа.

24.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 24.10.2019 г. за 13,00 часа.

23.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 23.10.2019 г. за 14,00 часа.

22.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 22.10.2019 г. за 17,15 часа.

Календар

Решения

  • № 144 / 09.11.2019

    относно: Решение за обявяване за избран за общински съветник от ПП „ГЕРБ“ следващия от кандидатската листа в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Вълчедръм

  • № 143 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване членове на ОИК Вълчедръм, които да предадат пликовете по т.1 с книжата в тях по опис с протокол на 6 /шест/ броя СИК в Община Вълчедръм на ТЗ на ГД „ГРАО“-Монтана за проверка за гласуване на избиратели в нарушение с разпоредбите на Изборния кодекс.

  • № 142 / 03.11.2019

    относно: Установяване и обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство с. Златия в изборен район 1211-Вълчедръм в изборите за кметове на 03 ноември 2019 г. втори тур

всички решения