Общинска избирателна комисия Вълчедръм


РЕШЕНИЕ
№ 144
Вълчедръм, 09.11.2019

ОТНОСНО: Решение за обявяване за избран за общински съветник от ПП „ГЕРБ“ следващия от кандидатската листа в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Вълчедръм

Постъпило е заявление с Вх. №302/08.11.2019 г. от Даниела Людмилова Дикова с ЕГН **********, избрана за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“ с Решение №122/29.10.2019 г. на ОИК Вълчедръм. В заявлението е заявено желание да бъде освободена като избран общински съветник от ПП „ГЕРБ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Вълчедръм, поради лични причини.

С Решение №122/29.10.2019 г. на ОИК Вълчедръм, съгласно т. III и т. IV, мандатите за общински съветници се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, като за ПП „ГЕРБ“ е разпределен 1 /един/ мандат. Съгласно т. V от Решение 122/29.10.2019 ОИК Вълчедръм е обявил имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, като избрана от кандидатската листа за общински съветници от ПП „ГЕРБ“ е Даниела Людмилова Дикова с ЕГН **********.

Съгласно чл. 454, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Изборния кодекс определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малко от седем на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.

Кандидатите се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции). Тези кандидати се изваждат от кандидатската листа на съответната партия или коалиция и образуват списък А.

При обобщаване на предпочитанията (преференциите) от протоколите на СИК в изборен район 1211-Вълчедръм се установи, че в списък А от кандидатската листа за общински съветници от ПП „ГЕРБ“, втори е Николай Кирилов Шурикин с ЕГН **********, получил 48 /четиридесет и осем/ предпочитания (преференции).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1, т. 1 и чл. 454 от Изборния кодекс и въз основа на изборните резултати и Решение №122/29.10.2019 г. на ОИК Вълчедръм, ОИК Вълчедръм

РЕШИ:

Обявява за избран за общински съветник Николай Кирилов Шурикин с ЕГН ********** в кандидатската листа за общински съветници от ПП „ГЕРБ“ на мястото на Даниела Людмилова Дикова с ЕГН **********.

Анулира удостоверение №224/29.10.2019 г. на Даниела Людмилова Дикова с ЕГН **********.

На избрания кандидат издава удостоверение Приложение № 98-МИ.

Решенията на ОИК подлежат на оспорване по реда на чл. 459 от ИК.

Председател: Раина Боянова Иванова

Секретар: Теодора Валентинова Тодорова

* Публикувано на 09.11.2019 в 12:36 часа

Календар

Решения

  • № 144 / 09.11.2019

    относно: Решение за обявяване за избран за общински съветник от ПП „ГЕРБ“ следващия от кандидатската листа в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Вълчедръм

  • № 143 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване членове на ОИК Вълчедръм, които да предадат пликовете по т.1 с книжата в тях по опис с протокол на 6 /шест/ броя СИК в Община Вълчедръм на ТЗ на ГД „ГРАО“-Монтана за проверка за гласуване на избиратели в нарушение с разпоредбите на Изборния кодекс.

  • № 142 / 03.11.2019

    относно: Установяване и обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство с. Златия в изборен район 1211-Вълчедръм в изборите за кметове на 03 ноември 2019 г. втори тур

всички решения