09.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 09.11.2019 г. за 11,30 часа.

03.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 03.11.2019 г. за 23,30 часа.

03.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 03.11.2019 г. за 23,15 часа.

03.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 03.11.2019 г. за 13,55 часа.

03.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 03.11.2019 г. за 07,20 часа.

02.11.2019

Съобщение

Телефонни номера на Общинска избирателна комисия Вълчедръм за приемане на сигнали в изборния ден 03 ноември 2019 г. втори тур във връзка с нарушение на изборния процес:

тел.: 0882725133
тел.: 0882314370
тел.: 0884988675

02.11.2019

Съобщение

На основание т.7, изр. второ от Решение №: 993-МИ от 07.09.2019 г. с протоколно решение на ЦИК, на основание писмо с Изх. №: МИ-15-1368 / 01.11.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Вълчедръм, публикува предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за кметове втори тур на 03 ноември 2019 г. в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Бюлетина за кмет на кметство с. Златия

Бюлетина за кмет на кметство с. Мокреш

Бюлетина за кмет на кметство с. Септемврийци

 

01.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 01.11.2019 г. за 16,00 часа.

01.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 01.11.2019 г. за 15,30 часа.

01.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 01.11.2019 г. за 11,00 часа.

31.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 31.10.2019 г. за 14,00 часа.

29.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 29.10.2019 г. за 10,00 часа.

26.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 26.10.2019 г. за 17,10 часа.

26.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 26.10.2019 г. за 15,45 часа.

26.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 26.10.2019 г. за 11,00 часа.

26.10.2019

Съобщение

Телефонни номера на Общинска избирателна комисия Вълчедръм за приемане на сигнали в изборния ден 27 октомври 2019 г. във връзка с нарушение на изборния процес:
тел.: 0882725133
тел.: 0882314370
тел.: 0884988675

25.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 25.10.2019 г. за 15,00 часа.

24.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 24.10.2019 г. за 13,00 часа.

23.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 23.10.2019 г. за 14,00 часа.

22.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 22.10.2019 г. за 17,15 часа.

21.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 21.10.2019 г. за 16,00 часа.

21.10.2019

Съобщение

Застъпниците се регистрират в ОИК Вълчедръм до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа).

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в ОИК Вълчедръм до изборния ден чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК

№ 1080-МИ / 12.09.2019

Електронната форма, необходима за регистрация на застъпници, изтеглете от ТУК и заместващи застъпници, изтеглете от ТУК

 

18.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 19.10.2019 г. за 13,00 часа.

17.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 18.10.2019 г. за 15,00 часа.

17.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 17.10.2019 г. за 15,00 часа.

11.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм се насрочва за 12.10.2019 г. за 10,00 часа.

10.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия се насрочва за 11.10.2019 г. от 10,00 ч.

09.10.2019

Одобрени предпечатни образци на бюлетини

На основание т.7, изр. второ от Решение №: 993-МИ от 07.09.2019 г. с протоколно решение на ЦИК, на основание писмо с Изх. №: МИ-15-697 / 05.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Вълчедръм, публикува предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Бюлетина за общински съветници

Бюлетина за кмет на община

Бюлетина за кмет на кметство с. Септемврийци

Бюлетина за кмет на кметство с. Долни Цибър

Бюлетина за кмет на кметство с. Златия

Бюлетина за кмет на кметство с. Мокреш

Бюлетина за кмет на кметство с. Разград

Бюлетина за кмет на кметство с. Черни връх

09.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия се насрочва за 09.10.2019 г. от 15,00 ч.

01.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия се насрочва за 01.10.2019 г. от 17,30 ч.

30.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия се насрочва за 30.09.2019 г. от 17,00 ч.

28.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия се насрочва за 29.09.2019 г. от 09,00 ч.

28.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия се насрочва за 28.09.2019 г. от 15,00 ч.

26.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия се насрочва за 27.09.2019 г. от 15,00 ч.

23.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия се насрочва за 24.09.2019 г. от 17,05 ч.

22.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Вълчедръм ще приема предложения за регистрация на кандидатски листи от регистрираните в ОИК Вълчедръм партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. всеки календарен ден от 17.09.2019 г. до 24.09.2019 г. (включително) от 09,00 ч. до 17,00 ч.

21.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия се насрочва за 23.09.2019 г. от 15,00 ч.

20.09.2019

Съобщение

Във връзка с  постъпило в OИК - Вълчедръм писмо с вх.№ МИ – 15 - 326 / 18.09.2019 от ЦИК София публикуваме задължителните указания за ОИК във връзка със Закона за защита на личните данни:

УКАЗАНИЯ ЗА

ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 г.

 1. Общинската избирателна комисия (ОИК) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛН, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:
 • регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;
 • регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 • издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;
 • приемане и работа с избирателни списъци;
 • приемане и обработване на жалби на сигнали;
 • вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.
 • вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК.
 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:
  • Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
  • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.
  • Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.
 4. Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 5. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.

При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни.

15.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия се насрочва за 16.09.2019 г. от 17,05 ч.

15.09.2019

Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1. от решението. Предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител.

14.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия се насрочва за 15.09.2019 г. от 15,30 ч.

13.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия се насрочва за 14.09.2019 г. от 15,30 ч.

12.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия се насрочва за 13.09.2019 г. от 15,30 ч.

11.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Вълчедръм за 11.09.2019 г. е насрочено за 17,30 ч.

07.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия се насрочва за 09.09.2019 г./понеделник/ от 15,30 часа.

04.09.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЛЧЕДРЪМ

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

09.00 ч. – 17.00 ч.

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

09.00 ч. – 17.00 ч.

 

За Контакти

ОИК: тел. 0882725133, 0882314370, 0884988675

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 146 / 04.08.2023

  относно: Прекратяване пълнoмощията на Eмил Огнянов Ефремов предсрочно

 • № 144 / 09.11.2019

  относно: Решение за обявяване за избран за общински съветник от ПП „ГЕРБ“ следващия от кандидатската листа в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Вълчедръм

 • № 143 / 03.11.2019

  относно: Упълномощаване членове на ОИК Вълчедръм, които да предадат пликовете по т.1 с книжата в тях по опис с протокол на 6 /шест/ броя СИК в Община Вълчедръм на ТЗ на ГД „ГРАО“-Монтана за проверка за гласуване на избиратели в нарушение с разпоредбите на Изборния кодекс.

всички решения