22.09.2018

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм е насрочено на 23.09.2018 г. от 18,30 ч.

25.07.2016

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм е насрочено на 27.07.2016 г. от 11,00 часа.

16.03.2016

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм е насрочено на 17.03.2016г. от 15:00 часа

21.01.2016

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Вълчедръм е насрочено на 22.01.2015г. от 11:00 часа

29.12.2015

Съобщение

На 29.12.2015г. от 10.30 часа ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Вълчедръм

31.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 01.11.2015г. е насрочено за 19:30 часа

31.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 31.10.2015г. е насрочено за 12:00 часа

29.10.2015

график за получаване на изборни книжа и материали - 31.10.2015г.

График за получаване на изборни книжа и материали от СИК, за произвеждане втори тур на избори
за кметове на кметства с.Разград, с.Игнатово, с.Черни връх, с.Септемврийци
 в изборен район 1211-Вълчедръм в предизборния ден – 31 октомври 2015г.

СИК №

Населено място

Час

 

1

121100018

с.Игнатово

16:00

2

121100015

с. Разград

16:15

3

121100014

с. Разград

16:30

4

121100009

с.Септемврийци

16:40

5

121100008

с.Септемврийци

16:50

6

121100007

с. Черни връх

17:00

27.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 28.10.2015г. е насрочено за 09:30 часа

26.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 27 октомври 2015 г. е насрочено за 13:30 часа

22.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 23 октомври 2015 г. е насрочено за 18:00 часа

21.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 22 октомври 2015 г. е насрочено за 14:00 часа

21.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 21 октомври 2015 г. е насрочено за 16:00 часа

19.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 20 октомври 2015 г. е насрочено за 10:00 часа

18.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 19 октомври 2015 г. е насрочено за 14:00 часа

17.10.2015

МЕРКИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

С Решение №128/16.10.2015. ОИК-Вълчедръм
ОПРЕДЕЛИ:
1. Секция №121100006 в „Дом за възрастни хора със сетивни увреждания” на ул. „Самуил” № 51 гр. Вълчедръм
за гласуване на лица с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението на територията
на гр. Вълчедръм;

2.Заявки за помощ в изборния ден могат да се правят в рамките на работното време във всеки работен ден  до 23.10.2015 г. включително,
на телефоните и адресите на общинската администрация,кметските администрации на следните адреси и телефони:

№ по ред

Населено място

Адрес

Телефон

1

гр.Вълчедръм

ул.”България” 18-20

09744/2130

2

с.Ботево

ул.”Първа” 16

09746/2325

3

с.Бъзовец

ул.”Септемврийска” 8

09740/2452

4

с.Горни Цибър

ул.”Първа” 66

0897259224

5

с.Долни Цибър

ул.”Първа” 2

09741/2332

6

с.Златия

ул. „Георги Димитров” 56

09745/8375

7

с.Игнатово

ул. „Георги Димитров” 17

09745/8415

8

с.Мокреш

ул.”Първа” 13

09747/2377

9

с.Разград

ул. „Шестдесета” 1

09746/2225

10

с.Септемврийци

ул.”Свобода” 77

09740/2227

11

с.Черни връх

ул.”Първа” 21

09749/2260

 1. За помощ в самия изборен ден избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат и на зрението могат да звънят на телефон:
  088849 8410 – Общинска избирателна комисия - Вълчедръм.
15.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 16 октомври 2015 г. е насрочено за 12:00 часа

15.10.2015

Обучение на СИК

Обучението на секционните избирателни комисии ще се проведе
на 22.10.2015г. от 10:30 часа в Зала №1
в партера на община Вълчедръм

15.10.2015

Съобщение

Заседанията на Общинска избирателна комисия на 15 октомври 2015 г. са насрочени за 09:30 и 12:00 часа

14.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 14 октомври 2015 г. е насрочено за 14:30 часа

13.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 14 октомври 2015 г. е насрочено за 11:00 часа

11.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 12 октомври 2015 г. е насрочено за 14:00 часа

09.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 10 октомври 2015 г. е насрочено за 14:00 часа

04.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 05 октомври 2015 г. е насрочено за 10:00 часа

30.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 01 октомври 2015 г. е насрочено за 10:00 часа

30.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 30 септември 2015 г. е насрочено за 20:00 часа

29.09.2015

Регистрация на застъпници и представители

ОИК-Вълчедръм уведомява, че регистрира застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

     Всеки календарен  ден  от  09:00часа  до 14:00 часа

     На 23.10.2015 г. от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00ч. до 18.00ч.

29.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 30 септември 2015 г. е насрочено за 11:00 часа.

28.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 29 септември 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

28.09.2015

Регистрация на застъпници

ОИК-Вълчедръм уведомява, че съгласно Решение № 2113 – МИ/11.09.2015 год. на ЦИК, застъпници се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68 – МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 год. – един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия партията или коалицията или от изрично упълномощено от тях лице. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68 – МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excelформат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/е.

Общинска избирателна комисия Вълчедръм приема решение за регистрация и издава удостоверение на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец (Приложение № 72 – МИ от изборните книжа). Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет, където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден чрез предложение по образец ( Приложение № 69 – МИ от изборните книжа). С Решението си ОИК регистрира заместващия застъпник и заличава регистрацията на заместения застъпник. ОИК издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.

Общинска избирателна комисия Вълчедръм води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си ( Приложение № 71 – МИ от изборните книжа).

27.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 28 септември 2015г. е насрочено за 10:00 часа

26.09.2015

График на 24 часови дежурства на състава на ОИК – Вълчедръм

УТВЪРЖДАВА следният график на  24 часови дежурства на състава на ОИК – Вълчедръм, за периода до започване на отпечатване на бюлетините, както следва:

Дата

Час

Членове на ОИК

Телефон

1


26.09.2015
27.09.2015


10:00- 20:00 часа

20:00-08:00 часа


1.Иванка Рачина
2.Евгения Рачина
3.Раина Иванова

1.Антон Цифудин
2.Лозана Бебина


0894635157
0878789922
0877880392

0886540851
0894204930

2

27.09.2015
28.09.2015


08:00-20:00 часа


20:00-08:00 часа


1.Надежда Главшина
2. Цветана Христова


1. Емил Кръстев
2. Йордан Иванов


0883385265
097442218

0988866291
0877880389

3

28.09.2015
29.09.2015


08:00-20:00 часа
20:00-08:00 часа


1. Десислава Славчова

2. Георги Митрашков
3. Раина Иванова

1.Иванка Рачина
2.Евгения Рачина


0889504166
0877880398
0877880392

0894635157
0878789922

4

29.09.2015
30.09.2015


08:00-20:00 часа
20:00-08:00 часа


1.Антон Цифудин
2.Лозана Бебина

 

1.Надежда Главшина
2. Цветана Христова
3. Раина Иванова


0886540851
0894204930


0883385265
097442218
0877880392

5

30.09.2015
01.10.2015


08:00-20:00 часа
20:00-08:00 часа


1.Емил Кръстев
2. Йордан Иванов


1. Десислава Славчова

2. Георги Митрашков


0988866291
0877880389

 

0889504166
0877880398

6

 

01.10.2015

 

02.10.2015

 
08:00-20:00 часа20:00-08:00 часа


1.Иванка Рачина
2.Евгения Рачина
3.Раина Иванова

 

1.Антон Цифудин
2.Лозана Бебина


0894635157
0878789922
0877880392

0886540851
0894204930

7

02.10.2015
03.10.2015


08:00-20:00 часа20:00-08:00 часа


1.Надежда Главшина
2. Цветана Христова

 

1.Емил Кръстев
2. Йордан Иванов
3.Раина Иванова


0883385265
097442218

 

0988866291
0877880389
0877880392

8

03.10.2015

04.10.2015


08:00-20:00 часа20:00-08:00 часа


1. Десислава Славчова

2. Георги Митрашков

1.Иванка Рачина
2.Евгения Рачина


0889504166
0877880398

 

0894635157
0878789922

25.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 26 септември 2015г. е насрочено за 09:00 часа

22.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 23 септември 2015г. е насрочено за 16:00 часа

 

21.09.2015

Съобщение


ОИК –
 Вълчeдръм  уведомява за взето Решение № 84/21.09.2015, съгласно което:

Тегленето на жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати регистрирани в  ОИК – Вълчeдръм,   в бюлетините за гласуване при произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. ще се проведе от Общинска избирателна комисия
гр.
Вълчeдръм на 23.09.2015г. от 14:00 часа
в сградата на община Вълчедръм на ул. България 18-20, в заседателна зала 2, етаж 2, стая №5

19.09.2015

До представителите, упълномощените представители на партии, коалиции и инициативни комитети, кандидатите за общински съветници и за кметове, регистрирани в ОИК-ВълчедръмНа 23 септември (сряда) 2015 г. от 15.00 часа ще се проведе публично теглене на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати, регистрирани в ОИК-Вълчедръм в бюлетините в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. в община Вълчедръм
На 23 септември (сряда) 2015 г. от 15.00 часа ще се проведе публично теглене на жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите на партиите и коалициите и независимите кандидати, регистрирани в ОИК-Вълчедръм, в различните форми на предизборна кампания (клипове и диспути) в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
Жребият ще се състои в залата на общинска избирателна комисия Вълчедръм в сградата на община Вълчедръм на ул. България 18-20, в заседателна зала 2, етаж 2, стая №5
19.09.2015

До представителите, упълномощените представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани в ОИК-ВълчедръмДо представителите, упълномощените представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани в ОИК-Вълчедръм

 
Документите за регистрация на кандидатски листи се подават в ОИК-Вълчедръм всеки календарен ден от 09:00 до 17:00 часа.
Крайният срок за подаване е 22.09.2015г. - до 18:00 часа

 

17.09.2015

До представителите, упълномощените представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани в ОИК-Вълчедръм

 

 

Общинска избирателна комисия -Вълчедръм информира, че при регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. не се изисква представяне на свидетелство за съдимост от кандидатите.

Подават се документите по чл.414 ал.1 от Изборния кодекс  и Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на Централна избирателна комисия.

 

 

15.09.2015

ДО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР ВЪЛЧЕДРЪМ

 

 

 

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 15 септември 2015 г. е насрочено за 15.00 часа.

15.09.2015

До представителите, упълномощените представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани в ОИК-ВълчедръмЗа извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия Вълчедръм извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.
В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на постоянния -  настоящия адрес и адреса на пребиваване  на кандидатите, ОИК-Вълчедръм извършва служебна проверка в регистрите на населението в община Вълчедръм.

13.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 14 септември 2015г. е насрочено за 18:30ч.

12.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 13 септември 2015г. е насрочено за 17:00ч.

11.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 12 септември 2015г. е насрочено за 17:00ч.

10.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 11 септември 2015г. е насрочено за 17:00ч.

10.09.2015

Съобщение

ОИК-Вълчедръм напомня, че регистрира партиите, коалициите, инициативните комитети и местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове, не по-късно от 18:00 часа на 14.09.2015 г.

09.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 10 септември 2015г. е насрочено за 08:00ч.

07.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 9 септември 2015г. е насрочено за 15:00ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 200 / 23.09.2018

  относно: Относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Петър Сашков Петров, кмет на кметство с. Разград поради подадена оставка чрез председателя на общински съвет Вълчедръм

 • № 199 / 27.07.2016

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Емил Сталинов Рангелов общински съветник в община Вълчедръм от партия Движение за права и свободи - ДПС и обявяване за избран следващия от листата

 • № 198 / 17.03.2016

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Мая Георгиева Гуглина общински съветник в община Вълчедръм от партия ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”,поради подадено заявление за оставка и обявяване за избран следващия от листата

всички решения